LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi