Temperaturi extreme în anotimpul rece

temperaturi extreme in anotimpul rece ATENȚIE ANGAJATORI!

Potrivit OUG nr. 99/2000, angajatorii au obligația de a asigura protecția persoanelor încadrate în munca în perioadele în care, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, se înregistrează temperaturi extreme.

În sensul prevederilor ordonanței, prin temperaturi extreme se întelege temperaturile exterioare ale aerului care scad sub -20 grade Celsius, sau, corelate cu condiții de vant intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

Art. 5. În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menținerea stării de sanatate a salariatilor care lucrează in aer liber:
a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb;
b) acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
c) asigurarea echipamentului individual de protecție.

Art. 6.(1). Angajatorii care nu pot asigura condițiile prevăzute la art. 5, vor lua, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, dupa caz, următoarele măsuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuitații activitații în locurile în care aceasta nu poate fi intreruptă, potrivit prevederilor legale.
(2). Măsurile prevăzute la alin. (1), se vor stabili dacă temperaturile extreme se mențin pe o perioada de cel puțin 2 zile consecutiv.
(3). Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eșalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a lucrului se vor stabili o dată cu măsurile prevăzute la alin. (1).
(4). In unitațile finanțate din fonduri bugetare sau extrabugetare măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite, după caz, de ordonatorul de credite sau de conducătorul unității.

Art. 8. Pentru prevenirea unor îmbolnaviri determinate de muncă în condiții de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri: a) asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi scăzute; b) asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiata unitate sanitară a persoanelor afectate; c) trecerea, după posibilitați, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme.

Categorie