ORDINUL nr. 1616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

Data publicării
Observații
MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011
Fisier