ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Data publicării
Observații
EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 23 iunie 2016 Data intrării în vigoare: 23 Iulie 2016