Model Afiș - Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu

Referință: 
LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor