Model - Situație privind locurile de munca vacante

Referință
ANEXA 1A la norme - HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă(actualizată până la data de 20 martie 2014*)