Model - FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă

Referință
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 12