Model - Declarație persoana implicată în eveniment

Referință
Anexa 14 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și sănătății în munca nr. 319/2006 înlocuita cu Anexa 10 din HOTĂR‚REA nr. 955 din 8 septembrie 2010