Situații de Urgență

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
11 ORDINUL nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii 28 Septembrie 2010
12 ORDINUL nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert 2 Septembrie 2010
13 ORDINUL nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente 9 August 2010
14 LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (republicata - actualizata) privind protectia civila 22 Iulie 2008
15 ORDINUL nr. 210 din 21 mai 2007 (actualizat) pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu 27 Iunie 2007
16 HOTĂRÂREA nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 12 Iunie 2007
17 ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 29 Martie 2007
18 ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 - pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta 1 Martie 2007
19 ORDIN nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu 5 Februarie 2007
20 ORDIN nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva inc 18 Ianuarie 2007