Situații de Urgență

Nr. Crt. Act Normativsortează descendent Data publicării
1 DISPOZITII GENERALE din 24 octombrie 2013 de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare 5 Decembrie 2013
2 HOTĂRÂREA (HG) nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc 11 August 2016
3 HOTĂRÂREA nr. 1739 din 6 decembrie 2006 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 13 Decembrie 2006
4 HOTĂRÂREA nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 12 Iunie 2007
5 LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (republicata - actualizata) privind protectia civila 22 Iulie 2008
6 LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (actualizata) privind apararea impotriva incendiilor 21 Iulie 2006
7 LEGEA nr. 349 din 6 iunie 2002 (actualizată) pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 21 Iunie 2002
8 ORDIN 138 din 2015 Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 29 Octombrie 2015
9 ORDIN nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva inc 18 Ianuarie 2007
10 ORDIN nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement 29 Iunie 2015