Situații de Urgență

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
1 DISPOZITII GENERALE din 24 octombrie 2013 de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare 5 Decembrie 2013
2 HOTĂRÂREA (HG) nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc 11 August 2016
3 HOTĂRÂREA nr. 1739 din 6 decembrie 2006 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 13 Decembrie 2006
4 HOTĂRÂREA nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 12 Iunie 2007
5 LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (republicata - actualizata) privind protectia civila 22 Iulie 2008
6 LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 18 Ianuarie 2018
7 LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (actualizata) privind apararea impotriva incendiilor 21 Iulie 2006
8 LEGEA nr. 349 din 6 iunie 2002 (actualizată) pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 21 Iunie 2002
9 ORDIN 138 din 2015 Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 29 Octombrie 2015
10 ORDIN nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva inc 18 Ianuarie 2007