Legislație SU

Nr. Crt. Titlu Data publicării
1 LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 18-01-2018
2 HOTĂRÂREA (HG) nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc 11-08-2016
3 ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 23-06-2016
4 ORDIN 138 din 2015 Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 29-10-2015
5 ORDIN nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement 29-06-2015
6 DISPOZITII GENERALE din 24 octombrie 2013 de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare 05-12-2013
7 ORDINUL nr. 89 din 18 iunie 2013 - privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de IGSU şi structurile subordonate 08-07-2013
8 ORDINUL nr. 3403 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice 14-11-2012
9 ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila 06-01-2011
10 ORDINUL nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri 13-12-2010