Legislație SSM

Nr. Crt. Titlu Data publicării
41 HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 21-03-2006
42 HOTARARE nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (actualizata) 22-12-2005
43 HOTARARE nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (actualizata) 22-12-2005
44 LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (actualizata) privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in RC a PFA, II, IF si PJ 13-09-2004
45 HOTARAREA nr. 537 din 7 aprilie 2004 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (actualizata) 07-04-2004
46 ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca 27-10-2003
47 ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003 (*actualizat*) - examinarea medicala și psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei... 28-05-2003
48 HOTARAREA nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (republicata)(actualizata) 18-04-2003
49 HOTARAREA nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului 10-09-2002
50 ORDINUL nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale 22-07-2002