Legislație SSM

Nr. Crt. Titlu Data publicării
31 HOTĂRÂREA nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca 30-08-2006
32 HOTĂRÂREA nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive 29-08-2006
33 HOTĂRÂREA nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj 29-08-2006
34 HOTĂRÂREA nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran 25-08-2006
35 HOTARAREA nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 23-08-2006
36 HOTĂRÂREA nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 18-08-2006
37 HOTĂRÂREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca 09-08-2006
38 LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 26-07-2006
39 HOTARARE nr. 735 din 7 iunie 2006 (actualizata) privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor 07-06-2006
40 HOTARAREA nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 03-05-2006