Legislație SSM

Nr. Crt. Titlu Data publicării
11 HOTARARE nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 27-12-2011
12 ORDINUL 23 din 2011 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice 05-06-2011
13 HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010 (actualizata) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006 27-09-2010
14 HOTARAREA nr. 937 din 1 septembrie 2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase 01-09-2010
15 HOTARAREA nr. 510 din 2 iunie 2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale 02-06-2010
16 HOTARAREA nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase 04-12-2008
17 HOTARARE nr. 1407 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat ... 04-11-2008
18 HOTARAREA nr. 1029 din 3 septembrie 2008 (actualizata) privind conditiile introducerii pe piata a masinilor 30-09-2008
19 LEGEA nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil (republicata) 21-03-2008
20 HOTARAREA nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (actualizata) privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier (actualizata pana la data de 12 ianuarie 2012) 16-01-2008