Legislație SSM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
41 HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 21 Martie 2006
42 HOTARARE nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (actualizata) 22 Decembrie 2005
43 HOTARARE nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (actualizata) 22 Decembrie 2005
44 LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (actualizata) privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in RC a PFA, II, IF si PJ... 13 Septembrie 2004
45 HOTARAREA nr. 537 din 7 aprilie 2004 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (actualizata) 7 Aprilie 2004
46 ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca 27 Octombrie 2003
47 ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003 (*actualizat*) - examinarea medicala și psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei... 28 Mai 2003
48 HOTARAREA nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (republicata)(actualizata) 18 Aprilie 2003
49 HOTARAREA nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului 10 Septembrie 2002
50 ORDINUL nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale 22 Iulie 2002