Legislație SSM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
31 HOTĂRÂREA nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca 30 August 2006
32 HOTĂRÂREA nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj 29 August 2006
33 HOTĂRÂREA nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive 29 August 2006
34 HOTĂRÂREA nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran 25 August 2006
35 HOTARAREA nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 23 August 2006
36 HOTĂRÂREA nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 18 August 2006
37 HOTĂRÂREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca 9 August 2006
38 LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 26 Iulie 2006
39 HOTARARE nr. 735 din 7 iunie 2006 (actualizata) privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor 7 Iunie 2006
40 HOTARAREA nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 3 Mai 2006