Legislație SSM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
21 HOTARAREA nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si ... 6 Iunie 2007
22 HOTARAREA nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 17 Mai 2007
23 ORDINUL nr. 261 din 6 februarie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 21 Februarie 2007
24 ORDINUL nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM 3 Ianuarie 2007
25 HOTARAREA nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 30 Octombrie 2006
26 HOTĂRÂREA nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare 21 Octombrie 2006
27 HOTARARE nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (actualizata) 4 Octombrie 2006
28 HOTĂRÂREA nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca 3 Octombrie 2006
29 HOTĂRÂREA nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca 7 Septembrie 2006
30 ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare 6 Septembrie 2006