Legislație SSM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
11 HOTARARE nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 27 Decembrie 2011
12 ORDINUL 23 din 2011 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice 5 Iulie 2011
13 HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010 (actualizata) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006 27 Septembrie 2010
14 HOTARAREA nr. 937 din 1 septembrie 2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase 1 Septembrie 2010
15 HOTARAREA nr. 510 din 2 iunie 2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale 2 Iunie 2010
16 HOTARAREA nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase 4 Decembrie 2008
17 HOTARARE nr. 1407 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat ... 4 Noiembrie 2008
18 HOTARAREA nr. 1029 din 3 septembrie 2008 (actualizata) privind conditiile introducerii pe piata a masinilor 3 Septembrie 2008
19 LEGEA nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil (republicata) 21 Martie 2008
20 HOTARAREA nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (actualizata) privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier (actualizata pana la data de 12 ianuarie 2012) 16 Ianuarie 2008