Legislație SSM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
1 HOTARARE nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 27 Decembrie 2011
2 HOTARARE nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (actualizata) 4 Octombrie 2006
3 HOTARARE nr. 1407 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat ... 4 Noiembrie 2008
4 HOTARARE nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (actualizata) 22 Decembrie 2005
5 HOTARARE nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (actualizata) 22 Decembrie 2005
6 HOTARARE nr. 735 din 7 iunie 2006 (actualizata) privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor 7 Iunie 2006
7 HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010 (actualizata) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006 27 Septembrie 2010
8 HOTARAREA nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului 10 Septembrie 2002
9 HOTĂRÂREA nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 18 August 2006
10 HOTARAREA nr. 1029 din 3 septembrie 2008 (actualizata) privind conditiile introducerii pe piata a masinilor 3 Septembrie 2008