Legislație SSM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
1 ORDINUL Nr. 225 din 21 iulie 1995 privind aprobarea Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie (Normativ EIP) 21 August 1995
2 LEGEA nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive (republicata) 27 Decembrie 1995
3 ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca 29 Iunie 2000
4 HOTARAREA nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor ... 6 Iulie 2000
5 HOTARAREA nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specificifice ... 30 Mai 2002
6 ORDINUL nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale 22 Iulie 2002
7 HOTARAREA nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului 10 Septembrie 2002
8 HOTARAREA nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (republicata)(actualizata) 18 Aprilie 2003
9 ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003 (*actualizat*) - examinarea medicala și psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei... 28 Mai 2003
10 ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca 27 Octombrie 2003