Legislație SSM

Nr. Crt. Titlu Data publicării
1 ORDINUL 116 din 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici 05-01-2017
2 HOTARAREA nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 01-06-2015
3 LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 18-03-2014
4 LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase - republicata 12-03-2014
5 ORDINUL nr. 1256 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica 10-12-2013
6 ORDINUL nr. 1390 din 18 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii 05-12-2013
7 HOTĂRÂREA nr. 243 din 8 mai 2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale 16-05-2013
8 ORDINUL 11 din 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice 21-03-2013
9 ORDIN nr. 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 18-12-2012
10 LEGEA nr. 51 din 19 martie 2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii 21-03-2012