Legislație RM

Nr. Crt. Titlu Data publicării
11 HOTĂRÂREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 20-01-2010
12 LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (republicată) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*) 05-05-2009
13 LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 20-03-2007
14 HOTARAREA nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite 09-03-2007
15 LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 01-03-2007
16 HOTĂRÂREA nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 22-02-2006
17 LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă 11-02-2004
18 ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca 27-10-2003
19 ORDINUL nr. 64 din 28 februarie 2003 (actualizat) pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca 04-03-2003
20 HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 18-03-2002