Legislație RM

Nr. Crt. Titlu Data publicării
1 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 29-12-2018
2 REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 27-04-2018
3 Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 05-09-2017
4 LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare națională 18-12-2014
5 ORDONANȚĂ nr. 25 din 26 august 2014 ( actualizată ) privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 30-08-2014
6 LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (republicata) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii 03-05-2012
7 DECIZIA nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala 28-12-2011
8 ORDINUL nr. 1918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea REVISAL in format electronic 19-08-2011
9 ORDINUL nr. 1616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 14-06-2011
10 HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor 27-05-2011