Legislație RM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
11 LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (republicată) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*) 5 Mai 2009
12 LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 20 Martie 2007
13 HOTARAREA nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite 9 Martie 2007
14 LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 1 Martie 2007
15 HOTĂRÂREA nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 22 Februarie 2006
16 LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă 11 Martie 2004
17 ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca 27 Octombrie 2003
18 ORDINUL nr. 64 din 28 februarie 2003 (actualizat) pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca 4 Martie 2003
19 HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 18 Martie 2002
20 LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 6 Februarie 2002