Legislație RM

Nr. Crt. Act Normativ Data publicării
1 HOTĂRÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate 24 Aprilie 2001
2 LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 6 Februarie 2002
3 HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 18 Martie 2002
4 ORDINUL nr. 64 din 28 februarie 2003 (actualizat) pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca 4 Martie 2003
5 ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca 27 Octombrie 2003
6 LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă 11 Martie 2004
7 HOTĂRÂREA nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 22 Februarie 2006
8 LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 1 Martie 2007
9 HOTARAREA nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite 9 Martie 2007
10 LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 20 Martie 2007