Formulare SSM

Nr. Crt. Title Referință
11 Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR USOARE Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 17
12 Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A INCIDENTELOR PERICULOASE Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 16
13 Modele - pentru evidenţele substanţelor chimice prevăzute de legislaţia SSM art. 24(2) din LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*) art. 12(1^1) din HOTĂRÂREA nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (*actualizată*) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici art. 23 (1) din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă