Formulare SSM

Nr. Crt. Formular Referință
1 Model - Adresa înaintare Lista substantelor şi preparatelor chimice periculoase la ITM
2 Modele - pentru evidenţele substanţelor chimice prevăzute de legislaţia SSM
art. 24(2) din LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*) art. 12(1^1) din HOTĂRÂREA nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (*actualizată*) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici art. 23 (1) din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
3 Model - Împuternicire persoana la control ITM
-
4 Model - Fișă comunicare eveniment
Anexa 13 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și sănătății în munca nr. 319/2006 înlocuita cu Anexa 9 din HOTĂR‚REA nr. 955 din 8 septembrie 2010
5 Model - Declarație persoana implicată în eveniment
Anexa 14 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și sănătății în munca nr. 319/2006 înlocuita cu Anexa 10 din HOTĂR‚REA nr. 955 din 8 septembrie 2010
6 Model - Decizie privind desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de munca
Art. 10 din LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
7 Model - adresa catre Biroul Rutier - solicitare proces verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe
ART. 117 (1) din HOTARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizata*), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
8 Model - adresa catre Serviciul Judetean de Politie Rutiera - solicitare proces verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe
ART. 117 (1) din HOTARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizata*), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
9 Model - FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 12
10 Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006 - ANEXA 15