Formulare SSM

Nr. Crt. Title Referință
1 Model - adresa catre Biroul Rutier - solicitare proces verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe ART. 117 (1) din HOTARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizata*), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
2 Model - adresa catre Serviciul Judetean de Politie Rutiera - solicitare proces verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe ART. 117 (1) din HOTARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizata*), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
3 Model - Adresa înaintare Lista substantelor şi preparatelor chimice periculoase la ITM
4 Model - Decizie privind desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de munca Art. 10 din LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
5 Model - Declarație persoana implicată în eveniment Anexa 14 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și sănătății în munca nr. 319/2006 înlocuita cu Anexa 10 din HOTĂR‚REA nr. 955 din 8 septembrie 2010
6 Model - Fișă comunicare eveniment Anexa 13 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și sănătății în munca nr. 319/2006 înlocuita cu Anexa 9 din HOTĂR‚REA nr. 955 din 8 septembrie 2010
7 Model - FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 12
8 Model - Împuternicire persoana la control ITM
9 Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006 - ANEXA 15
10 Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR IN MUNCA CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCA MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 18