Formulare RM

Nr. Crt. Title Referință
1 Model - Adeverință dosar concediu creștere copil ANEXA 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor aprobate prin HOTARAREA nr. 52 din 19 ianuarie 2011
2 Model - Adeverință dosar șomaj Anexa 26 din HG nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
3 Model - Cerere parola Revisal
4 Model - Comunicare privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante ANEXA 1B la norme - HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă(actualizată până la data de 20 martie 2014*)
5 Model - Împuternicire persoana la control
6 Model - Înștiințare ocupare post vacant Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
7 Model - Situație privind locurile de munca vacante ANEXA 1A la norme - HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă(actualizată până la data de 20 martie 2014*)
8 Model cadru - Contract Individual de Muncă (CIM) ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca actualizat cu modificarile si completarile aduse de: ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003; ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011.