Cursuri / Evaluări de competențe

FORMAREA PROFESIONALA A ADULȚILOR

Formarea profesionala este procedura prin care se asigura pregătirea necesara în vederea dobândirii competentelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de munca;

Formarea profesionala este ulterioara formarii inițiale și asigura adulților fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competente;

Formarea profesionala presupune diversificarea competentelor profesionale prin programe de inițiere, calificare, perfecționare și specializare în vederea integrării / reintegrării persoanelor pe piața forței de munca;

Societățile reglementate de Legea Nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit.


Programele de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare/absolvire recunoscute se pot organiza DOAR de către furnizori de formare autorizați conform O.G. 129/2000, republicata, cu modificările ai completările ulterioare.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, formarea profesională a adulților cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă, organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ.
 

Colaboratorii noștri organizează următoarele cursuri:

 • Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
 • Data protection Officer - DPO
 • Coordonator în materie de SSM pentru șantiere temporare sau mobile, specializare
 • Coordonator în materie de SSM pentru șantiere temporare sau mobile – actualizare
 • Inspector/Specialist în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, perfecționare
 • Inspector în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, inițiere
 • Prim ajutor medical
 • Cadru tehnic cu atribuții în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor, perfecționare 
 • Inspector Protecție civila, inițiere
 • Servant pompier, specializare
 • Șef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situații de urgenta, perfecționare
 • Inspector/Referent Resurse Umane  
 • Specialist în Managementul Deșeurilor, perfecționare 
 • Manager proiect, specializare
 • Competente comune – Competente antreprenoriale, perfecționare
 • Competente comune – Competente informatice, perfecționare
 • Operator introducere, validare și prelucrare date, calificare
 • Referent de specialitate așezământ cultural, perfecționare
 • Formare profesionala în sistem nonformal
 • Evaluator de risc în domeniul SSM, curs postuniversitar
 • Evaluator risc la Incendiu – Managementul Situațiilor de Urgenta, curs postuniversitar
 • Mecanic vulcanizator
   

Dacă sunteți interesat de un curs și nu este în lista de mai sus, noi ne vom ocupa ca dvs. să găsiți formatorul potrivit. Contactați-ne ! 

Evaluarea și certificarea competentelor profesionale reprezinta procesul prin care persoanele interesate pot dobândi  un certificat de competente profesionale recunoscut în România și în statele membre UE, pentru o calificare în care demonstrează cunoștințele și abilitățile necesare, conform unui standard ocupațional.

Condiția esențială este ca aceste persoane sa dețină experiența în domeniul respectiv si sa promoveze cu succes instrumentele pentru testarea cunoștințelor și abilitaților aplicate. 

Colaboratorii noștri evaluează următoarele meserii/ocupații:    

 • Agent de securitate
 • Instalator instal. tehn-sanitare şi de gaze
 • Asfaltator
 • Lucrător în comerț
 • Baby sitter
 • Lucrător în creșterea animalelor
 • Barman
 • Lucrător în cultura plantelor
 • Brutar
 • Lucrător finisor pentru construcții
 • Bucătar
 • Măcelar
 • Confecționer asamblor articole din textile
 • Mașinist la mașini pentru terasamente
 • Confecționer geam termoizolator
 • Mecanic auto
 • Dulgher – tamplar - parchetar
 • Op. introducere, validare și prelucrare date
 • Electrician constructor
 • Ospătar (chelner) vanz. în unități de alimentație
 • Fierar betonist
 • Patiser
 • Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • Pavator
 • Îngrijitoare bolnavi la domiciliu
 • Tractorist
 • Îngrijitoare copii
 • Tranșator
 • Zidar, pietrar, tencuitor

 

Pentru mai multe detalii și informații contactați-ne acum!